Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Sinun Voima / Elina Lahtinen
Osoite: Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä

Rekisterin nimi:
Sinun Voiman asiakas ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen liittyen. Yhteystietoja kerätään asiakkuussuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan rekisteröitymisen ja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja sekä muita käyttäjän antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään tai käyttäessään palveluja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan Sinun Voiman asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantaan pääsy on vain rekisterin pitäjällä.

Tarkastusoikeus
Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee lähettää osoitteeseen: elina@sinunvoima.fi

Miikka JokiTietosuojaseloste