Yhteistyökumppaneille

Lapset kehittyvät kosketuksen avulla – taaperohieronnasta apu lapsen fyysiseen ja psyykkiseen kipuun.

Kosketus on lapselle yhtä tärkeää kuin ravinto, uni ja liikunta.

Lapset ovat alttiita monille psyykkistä ja fyysistä kehitystä horjuttaville kokemuksille elämänsä alkutaipaleella. Lapset kokevat stressiä, traumoja, kaltoinkohtelua ja vanhempien masennus ja voimattomuus voivat heijastua lapseen rauhattomuutena, levottomuutena, aggressiivisuutena, passiivisuutena, univaikeuksina, päänsärkyinä, vatsaongelmina, tic-oireina (esimerkiksi hiusten repiminen ja kynsien repiminen), väsymyksenä, itkuisuutena, pelkotiloina ja lukuisina monina muina fyysisinä ja psyykkisinä oireina. Lapsi kipuilee kokemaansa.

Lapsen kokema stressi ja trauma näkyvät lapsen kehossa usein jännittyneisyytenä. Lihasten jännittyneisyys puolestaan aiheuttaa lapselle kipuja, huonoa oloa ja levotonta unta. Erityisesti pallea- ja vatsalihasten jännittyessä myös lapsen hengittäminen saattaa olla hyvin pinnallista, joka vahvistaa ”taistele ja pakene”-tilannetta keholla. Tällöin on erityisen tärkeää lapsen rentouttaminen. Hieronnan avulla voidaan vapauttaa lapsen kehossa olevaa jännitystilaa, joka vaikuttaa suoraan lapseen rauhoittaen häntä.

Lasten pelkotilat, kivut ym. voivat heijastua uneen. Lapsi voi nukkua liian vähän, joka saattaa heikentää kasvuhormonin tuotantoa ja näkyä lapsen kasvun hidastumisena. Kasvuhormonia erittyy runsaasti syvän unen aikana ja muun muassa tästä syystä riittävä uni on lapselle tärkeää. Hieronta parantaa lasten unen laatua, jolloin riittävät syvän unen jaksot takaavat lapsen hermoston kehittymisen ja normaalin kasvun.

Yle uutisoi tuoreesta väitöstutkimuksesta (2018), jonka mukaan varhaislapsuudessa koettu lieväkin trauma voi altistaa aikuisena univaikeuksille ja masennukselle. Lasten kokema stressi täytyy saada purettua pois myöhempien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi, mutta myös terveen ja tasapainoisen kehityksen ja lapsuuden takaamiseksi.

Vauva- ja taaperohieronta ovat luonnollisia ja helppoja keinoja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja eheän persoonan kehitystä.

Kosketus lievittää stressiä

Hieronnan avulla voi helpottaa lapsen oloa monella tapaa. Kosketus on suora väylä lapseen. Joskus yhteyden muodostaminen lapseen on hankalaa ja lapsen on vaikea lähestyä toisia ihmisiä. Hieronta on hellää vuorovaikutuksellista yhdessäoloa, vaikka oltaisiin aivan hiljaa.

Pehmeän kosketuksen ja hieronnan on osoitettu monissa tutkimuksissa laskevan stressitasoa.

Iho on suurin elin ja se koostuu samasta alkion osasta (ektodermista) kuin hermostokin, joten kosketuksesta aivot ja koko hermosto stimuloituvat endorfiinien vaikutuksesta. Hieronnan avulla mielihyvähormonin eli oksitosiisin erittyminen aktivoituu, joka puolestaan vähentää stressihormoni kortisolin erittymistä. Oksitosiini saa aikaan välittömän hyvän olon tunteen ja säännöllisesti toistettuna se rakentaa aivoihin läpi elämän kestävää rauhoittumisen ja rentoutumisen hermorataa. Tämä on vahva puolustustautumis-mekanismi liiallista stressiä vastaan. Lisäksi oksitosiini laskee verenpainetta ja lievittää kipua. Samalla se saa ihmiset luottamaan toisiinsa. Pehmeä ja turvallinen kosketus kulkeutuu syvälle aivoihin alueelle, jossa ihminen muodostaa kokonaiskuvaa itsestään ja kehostaan. Hieronnan avulla voidaan vahvistaa myös lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehitystä.

Läheinen ihokontakti lapsen ja aikuisen välillä lisää yhteenkuulumisen tunnetta, välittämisen tunnetta ja turvallisuutta.

Kosketus on ihmiselle luontainen hoivamuoto.

Taaperohieronnasta apua lapsen oireiluun

Hieronta rauhoittaa ja rentouttaa lasta. Hieronnan avulla keholta voidaan purkaa erilaisia jännitystiloja pois, joka lievittää lapsen rauhattomuutta ja tukee keskittymiskykyä. Tämä edesauttaa muun muassa oppimista.

Hieronta on aina vuorovaikutuksellista ja opettaa lapselle omia ja toisen rajoja ja antaa kokemusta positiivisesta koskettamisesta. Hieronnan avulla lapselle välittyy viesti hyväksynnästä. Lapsen toiveita ja tarpeita kunnioittava kosketus auttaa lasta arvostamaan omaa kehoaan. Hieronta myös opettaa lapselle koskettamisen sääntöjä ja omien ja toisten rajojen arvostamista.

Hieronnan vaikutuksia lapseen:

• Rentouttaa ja rauhoittaa lasta
• Poistaa kehon jännityksiä
• Vahvistaa kehotietoisuutta ja tukee motorista kehitystä
• Ennaltaehkäisee ja laukaisee stressiperäisiä ongelmia
• Vähentää ärtyneisyyttä ja levottomuutta
• Helpottaa lihas – ja kasvukipuja
• Parantaa unen laatua
• Opettaa sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja
• Tukee ja vahvistaa itseluottamusta
• Lisää keskittymiskykyä ja edesauttaa oppimista
• Nopeuttaa keskoslasten kasvua

Hieronnan avulla voi ennaltaehkäistä lapsen myöhempiä stressiperäisiä ongelmia.

 

Tutkimuksissa on osoitettu muun muassa:

• Lastenpsykiatrisella osastolla hoidossa oleville lapsille annettiin puoli tuntia hierontaa 5 päivän ajan. Kontrolliryhmälle puolestaan näytettiin hoitona rentoutusvideoita. Hierottujen lasten masennustaso laski enemmän kuin rentoutushoitona videoita katselleilla lapsilla -> hierontaa saaneet lapset yhteistyöhaluisempia.

(Diego M ym.: Aggressive adolescents benefit from massage therapy. Adolescence 2002; 37, 597-607.)

• Tarkkaavaisuus ja ylivillkaushäiriöisiä ADHD-lapsia hierottiin päivittäin 15 minun ajan kahden viikon ajan ->häiritsevä käyttäytyminen väheni ja oppilaat pystyivät keskittymään merkittävästi pidempään koulutehtäviinsä.

(Field T ym.: Adolescents with attention deficit hyperactivity disorder benefit from massage therapy. Adolescence 1998; 33, 103-8. Fied 7 ym.: Autistic children’s attentiveness and responsivity improve after touch therapy. J autism dev disord 2001; 27, 333-8. Escalona A ym.: Brief report: Improvements in the behaviour of children with autism following massage therapy. j autism dev. disord 2001; 31, 513-516)

• Esikoululaisten kognitiivinen suoriutuminen parantui hieronnan jälkeen. Koululaisten ja päiväkotilaisten toisilleen antama hieronta – > paransi ryhmän yhteishenkeä ja vähensi huomattavasti häiriökäyttäytymistä. Tutkijat ovat myös todenneet ->hieronta vähentää pienten lasten uniongelmia.

(Hart S ym.: Preschoolers? cognitive performance improves following massage. Early child dev. care 1998; 143, 59-64 Linberg H ym.: Massage I skolan. Examenarbete. Luleå tekniska universitet 2003: 063PED Field T ym.: Preschool Children?s Sleep and Wake Behavior: Effects of massage therapy. Early child dev. care 1996: 120, 39-44)

Tutkimukset ovat osoittaneet myös masentuneiden äitien vauvojen oireilun ja häiriintyneisyyden vähentyneen merkittävästi vuodeniässä, kun vauvat olivat saaneet vauva-aikaan hierontaa. Äidin masennus vaikuttaakin suoraan myös vauvaan ja lapseen. Hieronta on helppo ja luonnollinen tapa välittää vauvan tai lapsen tarvitsemaa elintärkeää koskettamista. Tätä voi opettaa äideille silloinkin, kun masentuneisuus vielä vaikuttaa heidän asettumistaan lapsen tarvitsevaan peilaavaan tunnevuorovaikutukseen.

Sopiiko hieronta kaikille lapsille?

Vauva- ja taaperohieronta sopivat kaikille alle kouluikäisille lapsille sekä soveltaen myös vanhemmille lapsille. Hieronnasta hyötyvät myös täysin oireettomat lapset. Jokainen lapsi elää ja kasvaa kosketuksen kautta.

Vauva-ja taaperohieronnasta hyötyvät erityisesti:

• Huostaanotetut vauvat ja lapset
• Trauman kokeneet lapset
• Masentuneiden äitien vauvat ja lapset
• Masentuneet, stressaantuneet, vetäytyvät lapset
• Perheen tilanteen ollessa haastava, mm. vanhempien ero, muutot, kuolema
• Keskoslapset

Miten lasta hierotaan?

Vauva – ja taaperohieronnassa samoina toistuvat rauhalliset liikkeet etenevät niin selässä, käsissä, jaloissa kuin jalkaterissä. Myös niska ja pää tulevat hieronnan aikana huomioiduksi. Kun liikkeet ovat pehmeitä ja tasaisia, kokee lapsi olonsa turvalliseksi ja voi rentoutua. Hieronnassa käytetään öljyä, mutta tämän voi tehdä ilmankin, mikäli tämä ei sovi lapselle. Vaatetuksessa huomioidaan myös lapsen toiveet. Hieronta tapahtuu aina lasta kunnioittaen ja hänen tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen.

Hieronnan esteenä ovat: korkea kuume ja kehon akuutti tulehdustila

Lasten tarpeiden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi tarjoan vauva- ja taaperohierontaa lapsille kuin myös vauva-ja taaperohieronnan ohjausta aikuisille, jotka haluavat oppia taidon hieroa itse lasta.

Kysy lisää ja ota yhteyttä.

 

SIJAISVANHEMMILLE

Lapsen huostaanotto on aina lapselle haastava ja suuria tunteita aiheuttava kokemus. Tämä näkyy lapsessa hyvin moninaisin oirein ja seurauksin. Hieronnan kautta voi muun muassa lapsen jännitystiloja, pelkoja, univaikeuksia, levottomuutta, rauhattomuutta, ärtyneisyyttä helpottaa sekä löytää kanavan lähestyä lasta. Kosketus kertoo usein enemmän kuin mikään sana.

Vauva – / ja taaperohieronnan yksilöohjaus on tarkoitettu sinulle, joka haluat oppia taidot itse hieroa vauvaa tai lasta. Voit pyytää vauva – / taaperohierontaohjauksen myös luoksenne. Tulen ohjaamaan sinut hieromaan itse vauvan / lapsen. Näin lasta saa olla tutussa ympäristössä, jossa hänen voi olla helpompi rentoutua. Lapsi saa rentouttavan hieronnan itselleen ja sinä opit upean taidon hieroa lasta myöhemminkin.

Jos kiinnostuit – ota yhteyttä tai laita viestiä.

 

YHDISTYKSILLE

Vauva-ja taaperohieronnan-ohjaus sopii monenlaiseen toimintaan, kuten äiti-vauvakerhoihin ja perhekerhoihin sekä myös yksilöohjaukseen.

Mikäli haluatte vauva- ja taaperohieronnan ohjausta – ota yhteyttä!

Vastaan mielelläni kysymyksiin, joten älä epäröi laittaa viestiä.

Tämä on uudenlainen ja tehokas ennaltaehkäisevä työmuoto – lapsi elää ja eheytyy kosketuksesta.

Miikka JokiYhteistyökumppaneille