Taaperohieronta

Taaperohieronta rentouttaa ja rauhoittaa lasta

Taaperohieronnalla on suotuisa vaikutus lapsen kasvuun ja kehitykseen.
Se rentouttaa ja rauhoittaa lasta ja vahvistaa hänen itsetuntoaan.

Lasten hieronnalla ja kosketuksella on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lapsi elää kosketuksesta. Kosketuksen merkitys on erityisen suuri lapsen varhaisessa kehityksen vaiheessa, mutta tarve kosketukselle säilyy koko lapsen kehityksen ajan. Lapsi tarvitsee runsaasti kosketusta kehittyäkseen psyykkisesti eheäksi.

Lapset reagoivat herkästi kehollaan niin kipuihin kuin myös ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin ja stressiin. Lapsi ei osaa aina ilmaista pahaa oloaan sanoin, vaan esimerkiksi levottomuus, rauhattomuus ja huomionhakuisuus ovat lapsen tapa viestiä, ettei kaikki ole hyvin. Taaperohieronta rentouttaa ja rauhoittaa lasta, jolloin levottomuus ja rauhattomuus vähenevät sekä myös esimerkiksi univaikeudet lievittyvät turvallisella kosketuksella ja hieronnalla.

Taaperohieronta on alle kouluikäisille lapsille suunnattua hellää ja turvallista kosketusta.

Taaperohieronnan vaikutukset lapseen ovat merkittäviä. Se muun muassa:

• Rentouttaa ja rauhoittaa lasta
• Poistaa kehon jännityksiä
• Vahvistaa kehotietoisuutta ja tukee motorista kehitystä
• Ennaltaehkäisee stressiperäisiä ongelmia
• Vähentää ärtyneisyyttä ja levottomuutta
• Helpottaa lihas – ja kasvukipuja
• Parantaa unen laatua
• Opettaa sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja
• Tukee ja vahvistaa itseluottamusta

Hieronta vaikuttaa suotuisasti lapsen hermoston kehitykseen. Se avaa ja vahvistaa kehittyvän lapsen hermoratoja. Hieronnan avulla aineenvaihdunta ja verenkierto vilkastuvat, mikä vahvistaa immuunijärjestelmää. Hieronta myös parantaa unen laatua. Pehmeän kosketuksen ja hieronnan on osoitettu monissa tutkimuksissa laskevan stressitasoa. Hieronnan avulla mielihyvähormonin eli oksitosiisin erittyminen aktivoituu, joka puolestaan vähentää stressihormoni kortisolin erittymistä. Oksitosiini saa aikaan välittömän hyvänolon tunteen ja säännöllisesti toistettuna se rakentaa aivoihin läpi elämän kestävää rauhoittumisen ja rentoutumisen hermorataa. Tämä on puolustusmekanismi liiallista stressiä vastaan. Oksitosiini myös laskee verenpainetta ja lievittää kipua. Samalla se saa ihmiset luottamaan toisiinsa. Hellä kosketus kulkeekin syvälle aivoihin alueelle, jossa ihminen muodostaa kokonaiskuvaa kehostaan ja itsestään.

Kosketuksella on keskeinen vaikutus siihen, millaiseksi lapsi itsensä tuntee.
Hieronnan avulla lapselle välittyy viesti hyväksynnästä. Lapsen toiveita ja tarpeita kunnioittava kosketus auttaa lasta arvostamaan omaa kehoaan. Hieronta myös opettaa lapselle koskettamisen sääntöjä ja omien ja toisten rajojen arvostamista.

Kenelle taaperohieronta sopii?

Hieronta sopii perusterveelle lapselle vahvistamaan tunnetta hyväksytyksi ja nähdyksi tulemisesta sekä tukemaan ja lisäämään tervettä kehonkuvaa. Lapsen kokiessa stressiä on hieronta oiva apu tämän lievittämiseen. Masennusoireista tai voimakasta huomionhakuisuutta vaativat lapset ovat hyötyneet hieronnasta.

Tutkimukset ovat osoittaneet tuloksia, joissa muun muassa ADHD – oireet, ylivilkaus, tarkkaavaisuushäiriöt ja aggressiivisuus ovat lievittyneet säännöllisen hieronnan avulla. Hieronnan avulla on todettu esimerkiksi lasten tönimisen, häiritsevän käyttäytymisen vähentyneen ja kyvyn toimia lapsiryhmässä vahvistuneen.

”Hieronta vähentää ylivilkkaiden, aggressiivisten ja impulsiivisten lasten oireilua ja lisää heidän sosiaalisuuttaan” lastenpsykiatri Jukka Mäkelä, Lääkärilehti 14/2005.

Miten lasta hierotaan?

Taaperohieronnassa samoina toistuvat rauhalliset liikkeet etenevät niin selässä, käsissä, jaloissa kuin jalkaterissä. Myös niska ja pää tulevat hieronnan aikana huomioiduksi. Kun liikkeet ovat pehmeitä ja tasaisia, kokee lapsi olonsa turvalliseksi ja voi rentoutua. Hieronnassa käytetään öljyä, mutta tämän voi tehdä ilmankin, mikäli tämä ei sovi lapselle. Vaatetuksessa huomioidaan myös lapsen toiveet. Hieronta tapahtuu aina lasta kunnioittaen ja hänen tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen.

Yksilöllinen taaperohieronnanohjaus

Voit varata ajan yksilölliseen taaperohieronta-ohjaukseen, jonka aikana opit hieromaan itse lapsesi. Käynnin aikana lapsi saa hellän ja rentouttavan hieronnan itselleen. Sinä saat ohjausta ja neuvontaa lapsen hierontaan kotona. Näin voitte vahvistaa yhteistä sidettänne helpolla ja luonnollisella tavalla myöhemmin.

Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa ja kosketus on syvällisin vuorovaikutuksen muoto. Taaperohieronnan ohjauksessa sinä opit tärkeän taidon, jolla voit auttaa lastasi kaikissa kehityksen vaiheissa.

Varaa aikasi täältä.

Taaperohierontaryhmä

Taaperohierontaryhmä toimii pienryhmänä, jossa on 3 – 6 lasta ja aikuista. Ryhmä kokoontuu 2 – 3 kertaa ryhmän toiveiden mukaan. Ryhmässä ohjaan ja opastan aikuiset itse hieromaan lapset lattialla pehmeän alustan päällä. Jokaisella lapsella tulee olla oma aikuinen. Tunnelma ryhmässä on levollinen, jotta lapset voivat rentoutua ja rauhoittua. Ryhmän aluksi teemme molempia (lasta ja aikuista) rauhoittavan rentoutusharjoituksen.

Mikäli sinulla on sopiva ryhmä tiedossa – voit pyytää taaperohieronta-ohjauksen luoksenne.

Jos tahdot itse osallistua ryhmään lapsesi kanssa – ota yhteyttä. 

Kosketus, silitys ja hieronta ovat lapsen terveen minuuden mahdollistaja.

TULE OPPIMAAN IHANA TAITO RENTOUTTAA JA RAUHOITTAA LAPSESI!

Hinnat

Taaperohieronta: 45 – 60min: 45 €
Taaperohieronnan yksilöohjaus vanhemmalle + lapselle: 60 min. 55 €
Taaperohieronta ryhmä: 39 € / aikuinen + lapsi / kerta

Hinnat sis. ALV:n 24%.

Vastaan mielelläni kysymyksiisi, joten ota yhteyttä, jos jokin mietityttää.

Miikka JokiTaaperohieronta