Blogi

”Hyväksy tunteesi” – helppoa sanoa, mutta usein vaikeaa käytännössä. Miten oppia ymmärtämään tunteita?

Tunteita pidetään nykyään melko itsestään selvyytenä. Parisuhteissa puhutaan tunteista ja tuntemuksista, lapsille opetetaan tunnesäätelyn taitoja ja monilla työpaikoillakin on alettu kiinnittää huomioita tunneilmapiiriin. Tunteilla on suuri merkitys jokaisen elämään. Tunnetietoisuus vahvistaa itsetuntemusta ja lisää oman elämän hallinantunnetta.

 

Aikuisena pitäisi siis osata puhua tunteista, vaikka harva on saanut oppia tällaiseen puhetaitoon. Lähinnä oppia on saanut tunnereagointiin, eli ihminen on nähnyt ja kuullut, miten ihmiset riitelevät keskenään. Usein nämä tunnereagointitavat ovat sisäistyneet meille malleiksi, kuinka eri tilanteissa tulisi kokea ja käyttäytyä.

 

Tunteet saattavatkin sitten päästä jylläämään vapaasti läheisissä ihmissuhteissa tai sitten niitä piilotellaan. Liian paljon nieltyä pettymystä tai puhumatonta pahaa oloa, voi purkautua myöhemmin voimakkaana syyttelynä tai vihana toisia kohtaan. Erimielisyydet huudetaan, vihoitellaan mykkäkouluna tai oma keho alkaa kipeytyä koettaen kertoa tukahdutettujen tunteiden vapautumisen tarpeesta. Tunteilla siis reagoidaan, mutta muuttuuko mikään tämän myötä.

 

Tunteiden kanssa toimimista tulee osata kehittää, eikä jäädä jumiin negatiiviin tunnekuvioihin. Jokainen varmasti tunnistaa tunteiden tärkeyden yleisellä tasolla. Lauseet: ”Kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä” ”Ole rehellinen tunteillesi” ”kuuntele tunteita” – ovat osuvia ja hyviä, mutta tunnekokemusten pohjalta tulisi myös osata toimia. Miten tämä onnistuu?

 

Tunne on aina henkilökohtainen elämys siitä mitä juuri nyt tapahtuu.

Tunteita ei oikeastaan tarvitse muuttaa tai kovin paljon puuttua. Ne syntyvät reaktioina ja tulkintana johonkin tapahtumaan, ja häviävät jonkin ajan kuluttua. Ne herättävät meidät huomaamaan mitä tapahtuu ja kertovat tarpeistamme, esimerkiksi suru ilmoittaa menetyksestä ja pelko kertoo, ettei turvallisuudentarpeemme tyydyty.

 

  • Kaikki tunnekokemukset ovat aina totta. Jos siis koet, että sinua ahdistaa, niin silloin sinua ahdistaa. Mikään voima maailmassa ei saa sinua poistumaan tästä tunnetilasta silmiä räpäyttämällä. Tässä kohtaa tarvitset vain hyväksyntää ja lempeyttä itseäsi ja tunteitasi kohtaan. Tunteen hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että automaattisesti pitäisit tunteesta.

 

Emootioksi kutsutaan alkuperäistä tunnereaktiota ja siihen liittyviä tulkintoja.

Nämä tulkinnat tulevat yleensä menneisyydestä, ja niihin sekoittuu nopeasti kasa ajatuksia, uskomuksia ja tulkintoja siitä, mitä ehkä kohta tapahtuu. Näitä ihminen pyörittelee mielessään usein vielä tapahtuman jälkeenkin. Nämä kuluttavat voimia ja toimintakykyä.

 

  • Emootioita on hyvä tarvittaessa kyseenalaistaa tai säätää. Itseltään on hyvä kysyä, onko kyseessä tunne vai onko mahdollisesti sekoittunut omien menneisyyden uskomusten tai ajatusten suohon. Esimerkiksi huolestuminen on täysin luonnollista ja hyväksyttävää, mutta nopeasti tähän voi sekoittua ajatuksia ja opittuja malleja, jotka luovat erilaisia tulkintoja siitä mitä kaikkea mahdollista ja jopa vaarallista saattaa tulla seuraamaan. Tämä voi rajoittaa elämää, aiheuttaa turhaa stressiä ja levitä nopeasti myös lähipiiriin. Omia uskomuksiaan on hyvä tarkastella ja päivittää aina aika-ajoin.

 

Tunteista kumpuava käyttäytyminen on sanallista ja kehollista ilmaisua.

Tämä ilmenee sanoina, termeinä, eleinä, ilmeinä ja fyysisen kehon käyttämisenä. Vaikka tunteita, niin vihaa, pettymystä kuin iloa ja onnellisuutta saa ja on hyvä tuntea vapaasti, niin näihin liittyvää käyttäytymistä voi olla joskus tarpeen kontrolloida ja ohjata. Tämä on toimintaa joka saa ihmiset huutamaan, kiroilemaan, käyttämään vanhoja fraaseja, elehtimään ikävällä tavalla tai jopa paiskomaan tavaroita. Tässä kohtaa on hyvä ottaa aikalisä, on se sitten vesilasin juominen, syvään hengittäminen tai kävely metsässä. Kun ottaa askeleen taaksepäin, voi nähdä paremmin mitä itsessä tapahtuu.

 

  • Voimakkaat tunteet herättävät yleensä voimakkaan toiminnan tarpeen, mutta jokainen voi päättä toimiiko tuon yllykkeen pohjalta vai päättääkö toimia jollain muulla tavalla.

 

Tunne, emootio ja toiminta ilmenevät yleensä yhtenä kokonaisuutena, eikä ole aina helppoa erotella mikä mitäkin on ja toimia selkeästi. Kun nämä ymmärtää, on kuitenkin helpompaa suhtautua omiin ja toisen tunnekokemuksiin.

 

Tunteet ovat kehon tapa viestiä omista tarpeista. Tietoisuus omista tarpeista, tunteista ja näiden pohjalta syntyvästä toiminnasta ovat oleellisia taitoja elämän hallinnan kannalta. Tunteet tulee hyväksyä ja niitä kuunnella, mutta omat sisäiset vanhat uskomukset ja ajatukset on syytä arvioida ja pohtia niiden paikkansapitävyyttä tässä hetkessä.

 

Elina Lahtinen”Hyväksy tunteesi” – helppoa sanoa, mutta usein vaikeaa käytännössä. Miten oppia ymmärtämään tunteita?

Tutustu myös näihin

Naisen vaiettu viha. Kuinka kääntää viha positiiviseksi voimaksi?

  Tunnetko vihaa, ärtymystä, kiukkua, katkeruutta, kateutta tai raivoa? Entä mustasukkaisuutta, pettymystä, tyytymättömyyttä? Miten sinä ilmaiset näitä tunteitasi? Paiskotko suutuspäissäsi tavaroita, huudatko, oletko väkivaltainen vai nieletkö kiukkusi, esitätkö välinpitämätöntä, oletko teennäisen pirteä tai pidätkö mykkäkoulua? Tiesitkö, että kaikki tämä toiminta on vahingollista niin sinulle itsellesi kuin läheisillesikin. Esimerkiksi huutaminen lapselle, johtaa tilanteeseen, jossa lapsi ei

Tunteiden hallinnasta tunteiden säätelyyn – miten oppia tulemaan toimeen vaikealta tuntuvien tunteiden kanssa?

Tunteet ovat osa ihmisyyttämme. Ne ovat hyvinvointimme kannalta keskeisessä roolissa. Ihmisenä olo ja rikas elämä on ennen kaikkea tuntemista. Tunne-elämään kuuluvat myös vaikealta tuntuvat tunteet. Miten vapautua arkea hallitsevista tunnetaakoista? Miten oppia tulemaan toimeen vaikealta tuntuvien tunteiden kanssa? Kuinka oppia säätelemään tunteita, niin ettei räyhää läheisille, käyttäydy kuin hiekkalaatikkoikäinen tai jätä peloissaan tilaisuuksia käyttämättä? Tunteita ei voi