All posts tagged: tunnesäätely

”Hyväksy tunteesi” – helppoa sanoa, mutta usein vaikeaa käytännössä. Miten oppia ymmärtämään tunteita?

Tunteita pidetään nykyään melko itsestään selvyytenä. Parisuhteissa puhutaan tunteista ja tuntemuksista, lapsille opetetaan tunnesäätelyn taitoja ja monilla työpaikoillakin on alettu kiinnittää huomioita tunneilmapiiriin. Tunteilla on suuri merkitys jokaisen elämään. Tunnetietoisuus vahvistaa itsetuntemusta ja lisää oman elämän hallinantunnetta.

 

Aikuisena pitäisi siis osata puhua tunteista, vaikka harva on saanut oppia tällaiseen puhetaitoon. Lähinnä oppia on saanut tunnereagointiin, eli ihminen on nähnyt ja kuullut, miten ihmiset riitelevät keskenään. Usein nämä tunnereagointitavat ovat sisäistyneet meille malleiksi, kuinka eri tilanteissa tulisi kokea ja käyttäytyä.

 

Tunteet saattavatkin sitten päästä jylläämään vapaasti läheisissä ihmissuhteissa tai sitten niitä piilotellaan. Liian paljon nieltyä pettymystä tai puhumatonta pahaa oloa, voi purkautua myöhemmin voimakkaana syyttelynä tai vihana toisia kohtaan. Erimielisyydet huudetaan, vihoitellaan mykkäkouluna tai oma keho alkaa kipeytyä koettaen kertoa tukahdutettujen tunteiden vapautumisen tarpeesta. Tunteilla siis reagoidaan, mutta muuttuuko mikään tämän myötä.

 

Tunteiden kanssa toimimista tulee osata kehittää, eikä jäädä jumiin negatiiviin tunnekuvioihin. Jokainen varmasti tunnistaa tunteiden tärkeyden yleisellä tasolla. Lauseet: ”Kaikki tunteet ovat hyväksyttyjä” ”Ole rehellinen tunteillesi” ”kuuntele tunteita” – ovat osuvia ja hyviä, mutta tunnekokemusten pohjalta tulisi myös osata toimia. Miten tämä onnistuu?

 

Tunne on aina henkilökohtainen elämys siitä mitä juuri nyt tapahtuu.

Tunteita ei oikeastaan tarvitse muuttaa tai kovin paljon puuttua. Ne syntyvät reaktioina ja tulkintana johonkin tapahtumaan, ja häviävät jonkin ajan kuluttua. Ne herättävät meidät huomaamaan mitä tapahtuu ja kertovat tarpeistamme, esimerkiksi suru ilmoittaa menetyksestä ja pelko kertoo, ettei turvallisuudentarpeemme tyydyty.

 

 • Kaikki tunnekokemukset ovat aina totta. Jos siis koet, että sinua ahdistaa, niin silloin sinua ahdistaa. Mikään voima maailmassa ei saa sinua poistumaan tästä tunnetilasta silmiä räpäyttämällä. Tässä kohtaa tarvitset vain hyväksyntää ja lempeyttä itseäsi ja tunteitasi kohtaan. Tunteen hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että automaattisesti pitäisit tunteesta.

 

Emootioksi kutsutaan alkuperäistä tunnereaktiota ja siihen liittyviä tulkintoja.

Nämä tulkinnat tulevat yleensä menneisyydestä, ja niihin sekoittuu nopeasti kasa ajatuksia, uskomuksia ja tulkintoja siitä, mitä ehkä kohta tapahtuu. Näitä ihminen pyörittelee mielessään usein vielä tapahtuman jälkeenkin. Nämä kuluttavat voimia ja toimintakykyä.

 

 • Emootioita on hyvä tarvittaessa kyseenalaistaa tai säätää. Itseltään on hyvä kysyä, onko kyseessä tunne vai onko mahdollisesti sekoittunut omien menneisyyden uskomusten tai ajatusten suohon. Esimerkiksi huolestuminen on täysin luonnollista ja hyväksyttävää, mutta nopeasti tähän voi sekoittua ajatuksia ja opittuja malleja, jotka luovat erilaisia tulkintoja siitä mitä kaikkea mahdollista ja jopa vaarallista saattaa tulla seuraamaan. Tämä voi rajoittaa elämää, aiheuttaa turhaa stressiä ja levitä nopeasti myös lähipiiriin. Omia uskomuksiaan on hyvä tarkastella ja päivittää aina aika-ajoin.

 

Tunteista kumpuava käyttäytyminen on sanallista ja kehollista ilmaisua.

Tämä ilmenee sanoina, termeinä, eleinä, ilmeinä ja fyysisen kehon käyttämisenä. Vaikka tunteita, niin vihaa, pettymystä kuin iloa ja onnellisuutta saa ja on hyvä tuntea vapaasti, niin näihin liittyvää käyttäytymistä voi olla joskus tarpeen kontrolloida ja ohjata. Tämä on toimintaa joka saa ihmiset huutamaan, kiroilemaan, käyttämään vanhoja fraaseja, elehtimään ikävällä tavalla tai jopa paiskomaan tavaroita. Tässä kohtaa on hyvä ottaa aikalisä, on se sitten vesilasin juominen, syvään hengittäminen tai kävely metsässä. Kun ottaa askeleen taaksepäin, voi nähdä paremmin mitä itsessä tapahtuu.

 

 • Voimakkaat tunteet herättävät yleensä voimakkaan toiminnan tarpeen, mutta jokainen voi päättä toimiiko tuon yllykkeen pohjalta vai päättääkö toimia jollain muulla tavalla.

 

Tunne, emootio ja toiminta ilmenevät yleensä yhtenä kokonaisuutena, eikä ole aina helppoa erotella mikä mitäkin on ja toimia selkeästi. Kun nämä ymmärtää, on kuitenkin helpompaa suhtautua omiin ja toisen tunnekokemuksiin.

 

Tunteet ovat kehon tapa viestiä omista tarpeista. Tietoisuus omista tarpeista, tunteista ja näiden pohjalta syntyvästä toiminnasta ovat oleellisia taitoja elämän hallinnan kannalta. Tunteet tulee hyväksyä ja niitä kuunnella, mutta omat sisäiset vanhat uskomukset ja ajatukset on syytä arvioida ja pohtia niiden paikkansapitävyyttä tässä hetkessä.

 

Elina Lahtinen”Hyväksy tunteesi” – helppoa sanoa, mutta usein vaikeaa käytännössä. Miten oppia ymmärtämään tunteita?
Lue lisää

Tunteiden hallinnasta tunteiden säätelyyn – miten oppia tulemaan toimeen vaikealta tuntuvien tunteiden kanssa?

Tunteet ovat osa ihmisyyttämme. Ne ovat hyvinvointimme kannalta keskeisessä roolissa. Ihmisenä olo ja rikas elämä on ennen kaikkea tuntemista. Tunne-elämään kuuluvat myös vaikealta tuntuvat tunteet. Miten vapautua arkea hallitsevista tunnetaakoista? Miten oppia tulemaan toimeen vaikealta tuntuvien tunteiden kanssa? Kuinka oppia säätelemään tunteita, niin ettei räyhää läheisille, käyttäydy kuin hiekkalaatikkoikäinen tai jätä peloissaan tilaisuuksia käyttämättä?

Tunteita ei voi säilöä lasipurkkiin ja ottaa vain tarvittaessa tai silloin kun sopii. Voit koettaa näin tehdä, mutta jossain vaiheessa purkki täyttyy ja läikkyy yli. Tunteet vyöryvät voimalla kehoon ja mieleen. Kun näitä kokemuksia kertyy, tulee tunne, että tunteet ovat pelottavia mörköjä, jotka on parempi pitää piilossa ja poissa elämästä. Etenkin, jos jo lapsena on joutunut nämä tunteet tukahduttamaan.

Tunteita ei pysty koskaan kesyttämään järkisyin, vaikka kuinka yrittäisi. Tunnetaso on sellainen, mihin järki ei yllä, missä loogisuus tai selittäminen eivät päde. Taso, jossa mitkään analyyttiset kaavat eivät auta. Taso, jolla mitkään mielen hallintakeinot eivät toimi. Elämä synnyttää meissä aina tunteita.

Emme voi aina valita tunteitamme. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka niihin reagoimme.

Monesti meillä ihmisillä on taipumus jäädä vellomaan negatiivisuuteen tai saada polttoainetta omille murheille toisten vaikeuksista. Huonot uutiset kaappaavat helposti ja nopeasti suuren tilan tietoisuudesta. Negatiivisuudella onkin taipumus levitä melko helposti ja vielä lannoittua ympäristössään. Saatat räyhätä kotona rakkaalle puolisolle, jos olet pidätellyt kiukkua koko päivän työpaikalla. Puoliso ei välttämättä ymmärrä mistä kiukku tulee, vaan saattaa lähteä riitaan mukaan. Kun voimakkaat negatiiviset tunneaallot päästetään vapaaksi, ne aiheuttavat vahinkoa ympärillemme. Ne loukkaavat läheisiä, satuttavat rakkaimpia, aiheuttavat työtovereissa hämmennystä ja useimmiten myös vastustusta.

Miten lakata purkamasta kiukkuaan tai vihaansa ympäristöön? Miten olla heijastamatta pelkoaan toisiin?

Miten voi tulla toimeen vaikeiden tunteiden kanssa?

 

Ensimmäinen askel tunteiden kanssa ystävystyessä on kuunnella, mitä tunteesi sinusta itsestäsi kertovat.

 • Miksi olet vihainen? Mitä pelkäät? Mikä saa kyyneleesi virtaamaani? Mitä ympärilläsi todella tapahtuu vai oletatko jotain tapahtuvan? Mitä tunne haluaa sinulle kertoa? On tärkeää osata pysäyttää itsensä tunnustelemaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan.
 • Olennaista on uskaltaa katsoa ikäviä ja kärsimystäkin tuottavia asioita ja tunteita suoraan ja rehellisesti. Totuus kirpaisee usein vain hetken, mutta valehtelu tuottaa ja lisää kärsimystä pitkän aikaa. Kipeiden asioiden ja tunteiden totuudellinen kohtaaminen on lähtökohta armollisuudelle, lempeydelle, myötätunnolle ja muutokselle.
 • Kun olet selvittänyt mitä tunteesi sinulle kertovat, mitä viestiä ne tuovat ja mistä asti, voit lempeydellä ja armollisuudella kohdata ne. Tämän jälkeen voit miettiä, mitä asialle voit tehdä, vai voiko mitään – onko parempi lähteä kuntosalille tai rauhalliselle metsälenkille rauhoittumaan, jottet pura kiukkuasi eteenpäin.

 

Tunnetietoisuudeksi kutsutaan sitä, että huomioi ja tunnistaa oman tunteensa.

 • Kun tiedostaa esimerkiksi oman kateutensa, voi huomata, että ”minä en ole kateus”, vaan minussa on kateutta. Jokainen on vastuussa itse tuosta kateudestaan. On valintakysymys antaako sen vaikuttaa omaan toimintaan vai ei. Omaa kateuden tunnetta voi tutkia, sen sijaan, että vihoittelee naapurille, jonka kukat näyttävät kukkivan paremmin.

 

Kun on tietoinen omista tunteistaan, voi niistä ottaa vastuun.

 • Niin kauan, kun syyttää omasta kurjuudestaan puolisoa, työtovereita, yhteiskuntaa, puoluetta, menneisyyttä, ihan mitä tahansa ulkopuolista tahoa tai asiaa, ei voi ottaa vastuuta. Tällöin on uhri. Oman menneisyytensä uhri, tunteidensa uhri tai olosuhteiden uhri. Tällöin tunteet saavat ylivallan ja katkeruus saa sättimään läheisiään ja ruokkimaan negatiivisuutta ympärille tai häpeä saa ihmisen muuttumaan näkymättömäksi.
 • Tietoisuus omista tunteista antaa tunteille rajat, joiden sisällä ne voivat toimia ja olla. Näiden rajojen sisällä voi itse valita miten ja millä volyymilla niihin reagoi. Tämä antaa myös turvaa, sillä vaikeassa tunteessa olemalla ja hyväksymällä sen osaksi itseä, voi kohdata, että tältä minusta nyt tuntuu, eikä minun tarvitse tätä paeta. Tunne saa tuntua, olla esillä, ja tätä kautta syntyy eheytymistä. Eheytyminen puolestaan lisää vapautta mielen ja tunteiden kahleista.

 

Tunteidensäätelystä puhutaan silloin, kun ihminen oppii vaikuttamaan siihen, miten ja kuinka pitkään sekä kuinka voimakkaasti hän milloinkin mitäkin tunnetta tuntee.

 • Jokainen voi oppia voimistamaan myönteisiä tunteitaan ja rauhoittamaan vaikealta tuntuvia tunteita. Tunteiden säätelykyvyllä on suuri merkitys hyvinvoinnin ja tasapainon kannalta. Se vaikuttaa kokemuksiin sekä ajatuksiin ja tätä kautta koko mielen ja kehon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. On siis olennaisen tärkeää osata säädellä omia tunteitaan.
 • Tunteiden säätelytaidot ovat niitä taitoja, jotka olemme oppineet tai olleet oppimatta läheisimmissä suhteissamme lapsuudessa, lähinnä suhteessa omiin vanhempiimme. Usein vanhemmille käy niin, että lapsi kaivaa aivan yllättäen ilman varoitusta jonkin mielipahaa aiheuttavan asian esille, joka herättää oman kipeän haavan – tuon saman tunteen esiin, joka lapsellakin on. Jos vanhempi ei ole valmis kohtaamaan tätä, on helpompaa ohittaa tunne jollain tapaa. Näin lapsi jää vääjäämättä yksin tunteensa kanssa. Lähes jokainen meistä on saanut lapsuudessamme jonkinasteisen henkisen haavan tai tunnetaakan kantaaksemme. Aikuisena tätä tunteiden säätelytaitoa voi harjoitella. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Vaikka olisimme saaneet perinnöksi kantaaksemme raskaan tunnetaakan, voi sen myös parantaa.

 

Tunteidensäätelyyn toimivin keino on niiden jakaminen.

 • Kun tunteet sanoittaa toiselle ihmiselle, ne saavat muodon, ne tulevat tosiksi. Sanoittamalla tunteet, ne eivät ole enää koko totuus sinusta. Sinä et ole tunteesi, ne ovat vain osa sinua.
 • Jakaessasi tunteesi ne tasaantuvat ja niitä on helpompi työstää. Voit saada toisilta hyväksyntää, tukea, lohtua ja turvaa, jotka ovat tunteiden käsittelyn perustaa.
 • Niin aikuisen kuin lapsenkin kuormittuneen tai kuohuvan mielen tyynnyttää parhaiten läheisyys ja yhteys. Yhteys toiseen ihmiseen luo ja vahvistaa turvan tunnetta, johon kovin usein on lapsuudessa jäänyt aukkoja ja joita mitä erilaisimmin keinoin koetetaan paikata. Turvaa kokiessa tunteet ovat helpompia kohdata. Suhteessa toisten kanssa voimme oppia myös näkemään itsemme paremmin. Saamme peilauspintaa tunteillemme ja ajatuksillemme. Tämän kautta on helpompaa nähdä itsensä kokonaisena ihmisenä moninaisina puolineen ja tunteineen.
 • Hetkessä, jolloin ei ole luotettavaa kuuntelijaa lähellä voi tunteita käsitellä kirjoittamalla. Paperille voi vuodattaa kaiken sisäisen surun, vihan ja häpeän sensuroimatta ja kaunistelematta. Kaikki luova toiminta, maalaaminen ja tanssi ovat myös keinoja purkaa sisäistä tunnelastia.

Kun pystyy ymmärtämään itseään, kuuntelemaan omaa sisäistä maailmaansa ja tunteitaan, kykenee myös helpommin asettumaan muiden kanssa aitoon vuorovaikutukseen. Kykenee hyväksymään toiset kontrolloimatta heitä ja myös vastaanottamaan heidän tunteitaan. Tämä kuitenkin lähtee siitä, että on ensin oppinut itse jakamaan omat tunteensa.

 

Joskus tunteet yllättävät niin nopeasti, ettei niiden äärelle ehdi pysähtyä ennen kuin ne ovat jo ottaneet ylivallan. Etenkin väsyneenä, nälkäisenä, stressaantuneena, sairaina tai jos elämässä on menossa kuormittava vaihe, tunteet voimistuvat helposti äärirajoilleen. Tällöin on parempi antaa itselleen vastapainoa.

 • Jos olet väsynyt – lepää.
 • Jos olet stressaantunut, pohdi miten voisit rentoutua.
 • Jos kuormittava elämänvaihe on jatkunut jo pitkään, lisää pieniä hyviä hetkiä päivääsi ja ole armollinen itsellesi.
 • Jos kiukuspäissäsi olet suuttunut rakkaimmillesi, pyydä anteeksi ja anna anteeksi myös itsellesi.
 • Kun lisää lempeyttä elämääsi ja itseesi, annat tilaa myös tunteillesi. Tunteiden säätelyn keinoin voimistut. Pääset oman elämäsi ruoriin, eikä tunteet heittele sinua aaltojen harjalla, miten sattuu. Sinusta tulee eheämpi.

 

Kunnioita tunteitasi. Ne ovat vain väliaikaisia. Mikään ei ole ikuista.

Kukaan ei pysty elämään ilman vaikeita tunteita. Kenenkään meistä ei ole mahdollista päästä tilaan, missä mikään ei koskaan horjuttaisi, säikäyttäisi tai laittaisi meitä pois tolaltaan. Tämä ei ole epänormaalia. Eikä tämä ole kenenkään vika tai syy. Tämä on vain osa elämää. Yhtä luonnollista kuin on tuntea iloa ja onnea, on myös tuntea surua, pelkoa, häpeää, vihaa, ahdistusta tai epätoivoa eri elämäntilanteissa. Tämän tiedostaminen ja hyväksyminen, vähentää tunteisiin liittyviä kohtuuttomia hallintapyrkimyksiä ja lisää niiden säätelyn mahdollisuutta. Kun ymmärtää, että kaikki tunteet ovat ohimeneviä, ettei yksikään tunne jää koskaan pysyväksi olotilaksi, on helpompaa hyväksyä niiden olemassaolo. On helpompaa antaa mennä niiden ohi, kun sen aika on. Voi sallia niiden virrata elämässäsi.

Tunteiden kohtaaminen on joskus raskasta. Kauan tukahdutettujen tunteiden kanssa joutuu tekemään sovintoa rauhassa, kiireettä. Kun pahin tunnemyrsky on kohdattu, joutuu usein antautumaan kärsivällisesti seuraavalle. Joskus tunteet hyppivät silmille. Joskus niitä joutuu houkutella esiin. Aina ne vaativat huomiomme ja hyväksyntämme. Tunteita ei tarvitse yrittää korjata tai muokata miksikään muuksi mitä ne ovat, riittää että kohtaat ne. Tässä auttaa yleensä kaikenlainen luova tekeminen – laulu, soitto, maalaaminen, kirjoittaminen, tanssi. Mitä syvemmälle sukellat, sen korkeammalle pääset. Mitä syvemmin tunnet, sen syvemmältä elämä koskettaa. Tunteiden kohtaaminen palkitaan aina.

 

Ohjenuoraksi tunteidensäätelyyn:

 • Hyväksy tunteesi. Anna niille tilaa elämässäsi.
 • Älä näe tunteitasi huonoina tai pahoina. Ne eivät ole vääriä. Ne ovat totta sinulle.
 • Puhu tunteesi auki, sille jonka uskot pystyvän sinua ymmärtämään. Jos sinulla ei ole tällaista henkilöä hakeudu ammattiavun pariin. Joskus se voi olla vaikeaa – älä silti luovuta.
 • Lopeta kontrolloiminen ja hallinta itsesi suhteen, antaudu, luovuta.
 • Anna tunteen tulla sellaisena kuin se tulee. Itke. Huuda. Raivoa. Kiroile. Älä estele sen tuloa. Älä kuitenkaan vahingoita toisia.
 • Löydä sinulle sopivia keinoja tunteidesi käsittelyyn. Maalaa, kirjoita, kuvita, tanssi.
 • Älä jää vellomaan tunteisiisi. Kohdattuasi, käsiteltyäsi ja hyväksyttyäsi ne, päästä irti lempeydellä ja rakkaudella.
 • Harjoita rakkaudellista suhtautumista itseesi – ole ystävällinen itsellesi.

Muista – tunne on vain tunne – se ei ole koko totuus sinusta!

 

 

Elina LahtinenTunteiden hallinnasta tunteiden säätelyyn – miten oppia tulemaan toimeen vaikealta tuntuvien tunteiden kanssa?
Lue lisää